Går bussen på HVO / BIO diesel?

Med stadig strengere krav fra stat og kommuner på brennstoff som vi må forholde oss til, skaper dette endel problemer når det kommer til kaldt vær.

Med støvfilter og dyseforvarmer samt riktig innstilt dysetrykk og diagnose på varmeren er mye gjort for god driftssikkerhet vinterstid på Valeo/Spheros varmerne.

Filter-forvarmer og Tigerloop kan også hjelpe til der det ikke er nok med bare dyseforvarmer og støvfilter.

Dyseforvarmer

Ved temperatur lavere enn 0 grader celsius blir varmepatronen som sitter foran dieselpumpa aktivert via termostaten.

Varmepatronen slås av ved 8 grader celsius.

Enkel sak å ettermontere.

Filter-varmer

Forvarmer-sett på filter.

Varmer opp brennstoffet før det går videre til varmeren.

Autoclima selger disse settene og det hjelper når det ofte er litt kaldere enn normalen. Gode tilbakemeldinger fra de som fortsatt har problemer etter at de har montert støvfiltre og dyseforvarmer og evt. Tigerloop.

Tigerloop

Tigerloop hjelper til og forhindre luft i sugeslangene fra dieseltanken til varmeren.

Ved bruk av HVO / Bio-diesel i kaldt vær øker motstanden i drivstoffet drastisk som igjen fører til mer luft bobler i drivstoffet.

Støvbeskyttelse

Støvbeskyttelsen gjør at flammene blir lettere å lese for flammevakta da støv partikler (sot) ikke kommer i veien for flammen. Dette gjelder spesielt på de varmerne som går på biodiesel.

VI HAR DET MESTE PÅ LAGER FOR RASK SERVICE & LEVERING.