3 tekniske hjelpemidler for feilsøking og riktig diagnose. Med disse 3 er det enkelt å stille inn riktig Co2, justere dysetrykket og finne feilkoder mm.

CO2 MÅLER KANE 258 BUS.

DYSETRYKKMÅLER.

Måler enkelt dysetrykket ved å demontere dysa og snu tennelektroden.

SPHEROS / VALEO THERMO TEST.

Leser av feilkoder mm. Husk eventuelt riktig diagnosekabel til varmer.