Vi har nå utstyr for å tømme anlegg som er fyldt med R744 gass. Selve servicemanifold-settet er avbildet over. Vi har også hurtigkoblinger for dette.